Regjeringen foresporsel om gambling regulering.

For en maned siden presenterte regjeringens foresporsel om svensk gambling regulering sin rapport. Etter a ha lest 1344-siders rapport, er mitt inntrykk veldig positivt. Det er sannsynlig at den foreslatte forskriften vil fungere godt. Det foreslas a tre i kraft 1. januar 2019.

I bred omriss foreslar Foresporselen et lisenssystem for online gambling: casino, sport- og hesteveddelop, poker og bingo. Landbaserte kasinoer (begrenset til fire) og EGMs (begrenset til 7000) vil imidlertid forbli i et statsmonopol, og stats- og samfunnsorganisasjonene vil fa eksklusive rettigheter til lottermarkedet. Online spill pa hesteveddelop og trotting vil v re apen for alle selskaper med lisens. Det statseide Svenska Spel er foreslatt a deles opp i to deler: En monopoldel (kasinoer, EGM og lotterier) og en lisensholdende del (som til slutt kan bli solgt).

Disse forslagene om lisens og monopol deler av markedet er selvsagt ikke bevisbasert, da det er sv rt lite vitenskapelig bevis for funksjonaliteten pa tvers av ulike dimensjoner av ulike reguleringssystemer. Forslagene folger av regjeringens oppdrag til undersokelsen, som tar hensyn til svenske gamblingtradisjoner og -konvensjoner, politiske meninger og omfanget av konkurranse innenfor markedssektorer. Pa denne ma selvsagt ha meninger som avviger fra foresporselsforslaget.

Antall lisenser for online gambling foreslas a v re ubegrenset: Alle selskaper som oppfyller kravene vil bli gitt en lisens hvis de soker og betaler avgiften. Selskapene ma betale 18% av brutto gamblinginntekter i skatt. Malet med den nye reguleringen er at 90% av markedet vil tilhore regulerte selskaper.

Det skal bemerkes at den foreslatte forskriften hviler pa rammelovgivning: den nye gamblingloven. Loven er ment a suppleres med dekret og regler utstedt av Gambling Authority eller regjeringen. Mulige smutthull i lovgivningen kan dermed lukkes nar det er nodvendig.

Foresporselen foreslar et bredt spekter av tiltak for a minimere problemgambling. Jeg tviler pa at det er et land med et lisenssystem der spillreguleringen inneholder sa mange og vidtgaende tiltak. Her er noen eksempler.

Online gambling: Alle spillere ma sette grenser for sitt gambling (penger og tid). Gambling selskaper er palagt a overvake og analysere hver spillers spilleoppforsel. I tilfelle av risikabel oppforsel skal de proaktivt varsle spilleren (selv om det ikke er angitt hvordan). Alle interaktive online spill ma ha en «panikknapp», som umiddelbart utelukker spilleren i 24 timer. Alle selskaper ma tilby sine kunder en selvtest av gamblingadferd.

Den svenske spilleautoriteten skal styre et sentralt register for selvutestenging, som omfatter lisensierte gambling selskaper samt selskaper og organisasjoner med eksklusive rettigheter. Selvutestenging vil saledes dekke online gambling, landbaserte kasinoer, EGMs, lotterier (unntatt oyeblikkelige lotteri-billetter) og spilling & # 8211; alle disse er former for gambling der gambler ma registreres for a spille.

Lisensierte selskaper vil bli palagt a rapportere manedlig og kvartalsvis til Gambling Authority et stort antall ting om sine spillere og deres mulige risikable spilloppforsel. Denne informasjonen vil tillate myndigheten a hele tiden overvake risikoen for problemgambling i ulike former for gambling.

Ved gamblingmyndigheten vil en bestemt oppgavegruppe overvake gamblingmarkedet og risikoen for problemgambling. Gruppen vil ikke bare bruke de nevnte dataene fra gambling-selskaper, men ogsa informasjon fra prevalensundersokelser, nasjonale hjelpelinjer for problemgambling og andre relevante kilder.

Nye strengere regler for markedsforing foreslas. For eksempel kan gambling selskaper ikke sende markedsforingsmeldinger til selvutestengede spillere. Bonuser ma kun markedsfores pa en helt gjennomsiktig mate.

Alle gambling selskaper ma utdanne sine ansatte om risikoen for gambling. Personell som er ansvarlig for proaktivt a kontakte kunder som kan v re problemgamlere ma ha spesiell oppl ring.

Foresporselen antyder at ulisensierte selskaper vil bli gjenstand for betalingsblokkering. Imidlertid blir det ingen IP-blokkering av deres nettsteder. I stedet ma internettleverandorer vise en advarsel nar slike nettsteder er tilgjengelige. personen kan da velge a ga videre til det ulisensierte nettstedet eller ikke.

Det er mange andre interessante ting a lese i undersokelsens rapport. Deler av det er gode sammendrag av kunnskapsstaten om gamblingmarkeder og aspekter ved problemgambling. Foresporselen har, sa langt som mulig, og innenfor rammen av oppdraget, basert sin vurdering av bevis fra gamblingstudier. Tre gamblingforskere var en del av Forsvarets referansegruppe: Jakob Jonsson, Hakan Wall og meg selv.

Hva mangler i rapporten? Rapporten dekker stort sett alt inkludert i oppdraget (og mange flere problemer), sa det er faktisk lite a klage pa. Imidlertid ville jeg ha foretrukket fysiske EGMs a bli regulert strengere, som de er i Norge (Foresporselen skriver i rapporten at det ikke var nok tid til a vurdere dette). Det hadde ogsa v rt bra med noen ideer om hvordan gamblingforskning skulle organiseres i Sverige. Det er ikke bare behov for grunnforskning, men ogsa studier av spesielle problemstillinger som er viktige for spillregulering, problemstillinger som ikke sannsynligvis vil fa finansiering fra vitenskapsrad. For tiden er det uklart hvordan slike studier kan finansieres.

For parlamentet bestemmer seg for a regulere gamblingmarkedet, kan detaljer i foresporselsforslaget endres ettersom det blir gransket i juridisk, interessent og offentlig konsultasjon.