Japan Schedule Coodination / Japan Aeronautic Association.

IATA-relatert.

1. Hva er IATA?

IATA er forkortelsen til International Air Transport Association, en internasjonal handelsorganisasjon, opprettet for 60 ar siden av en gruppe flyselskaper. I dag representerer IATA 230 flyselskaper som omfatter 93% av planlagt internasjonal flytrafikk. Hovedkontoret til IATA er lokalisert i Montreal, Canada, og hovedkontoret ligger i Geneve, Sveits. Japan Airlines (JAL), All Nippon Airways (ANA) og Nippon Cargo Airlines (NCA) er medlemmene av IATA i Japan.

2. Hvilken rolle har IATA?

IATAs mal er a hjelpe flyselskapene ved a forenkle prosesser og oke passasjers bekvemmelighet, samtidig som kostnadene reduseres og effektiviteten okes. Sikkerhet er IATAs forste prioritet, og IATA’s mal er a kontinuerlig forbedre sikkerhetsstandardene, s rlig gjennom IATA’s Operational Safety Audit (IOSA). En annen viktig bekymring er a minimere luftfartens pavirkning pa miljoet.

IATA sikrer at folk og varer kan bevege seg rundt det globale flyselskapsnettet like enkelt som om de var pa et enkelt flyselskap i et enkelt land. IATA soker ogsa a forbedre forstaelsen av n ringen blant beslutningstakere og oke bevisstheten om fordelene som luftfart bringer til nasjonale og globale okonomier.

3. Hva er WSG?

WSG er forkortelsen til Worldwide Slot Guidelines hvor politikken, prinsippet og prosessen som flyselskapsplanleggere, koordinatorer og undervisere ma folge, er definert. Politikken, prinsippene og prosessen som inkluderer rollen som flyselskap, flyplasser, koordinatorer og tilretteleggere, koordineringens prioriteringer, og Bruk det eller Lose It†™ regel, etc. er definert i denne WSG.

4. Hva er definisjonen av travel flyplass?

I folge graden av overbelastning er flyplassene kategorisert i tre nivaer som folger.

– Niva 1: Flyplassens kapasitet er tilstrekkelig til a mote brukerens krav. Slike flyplasser er anerkjent fra et tidsplan for avstandssparing som ikke-koordinert;

– Niva 2: Flyplassene der det pa grunn av ettersporsel er behov for et mer formelt niva for samarbeid og tilrettelegging for a unnga a overskride planleggingsparametere. Disse flyplassene refereres til som tidsplaner forenklet;

– Niva 3: Flyplasseftersporselen overskrider kapasiteten i den aktuelle perioden, og det er umulig a lose de alvorlige problemene pa kort sikt. I dette scenariet har formelle prosedyrer blitt gjennomfort pa flyplassen for a tildele kapasitet og koordinere tidsplaner. Flyplasser med sa hoye overbelastningsnivaer refereres til som koordinert.

5. Hva er SSIM?

SSIM er forkortelsen til Standard Schedules Information Manual. Denne handboken inneholder et offisielt sett Anbefalt praksis, som skal veilede luftfartsindustrien langs gjensidig kompatible linjer, i utviklingen av tidsplaner for databehandlingsprosedyrer.

Siden tidsplanen koordineringsarbeid utfores blant flyselskapets planleggere, koordinatorer og tilretteleggere ved a utveksle flyplansdata via internett eller SITA kommunikasjonsnettverk, er det viktig a forene meldingstype, meldingsformat, flykode, flyselskapskode og flyplasskode.

6. Hva er koordineringsperioden?

De internasjonale flyplanene blir revidert to ganger i aret for sommer og vinter sesonger.

(1) Sommertid.

Det er 7 maneder fra siste sondag i mars til lordag for siste sondag i oktober. Den nordlige sommersplettingssesongen begynner pa datoen for dagslystidspunktet (DST) i EU-landene, som for tiden alltid foregar siste sondag i mars.

(2) Vinterplan.

Det er 5 maneder fra siste sondag i oktober til lordag for siste sondag i mars. Den nordlige vinterplanleggingssesongen begynner pa datoen DST slutter i EU-land, som for tiden alltid foregar siste sondag i oktober.

7. Hva er koordinasjonsprosessen?

Kjernen til spaltkoordinasjonsprosessen er bruk av historisk forrang. Denne forrang gjelder kun for ekvivalent, og ikke for pafolgende planleggingsperioder (for eksempel sommeren til sommeren planleggingsperioder), og er begrenset til den tilsvarende perioden og operasjonsdagene. Dette prinsippet gir et flyselskap rett til a kreve en serie spor i samme koordineringsparameter i neste tilsvarende planleggingsperiode, forutsatt at minst 80% av sporene ble operert av flyselskapet, slik det ble fjernet av koordinatoren.

8. Hva er U / L-regelen?

U / L-regelen er forkortelsen for bruk den eller taper den. En serie spalter som er blitt tildelt et flyselskap, vil ikke bli gitt historisk forrang i neste tilsvarende planleggingsperiode, med mindre flyselskapet kan demonstrere til koordinatorens tilfredsstillelse at de har blitt operert, som ryddet av koordinatoren, for at minst 80% av tiden i perioden som de har blitt tildelt.

9. Hva er Slot Conference (SC)?

IATA har utviklet en prosess for planlegging av koordinering og sporing gjennom IATA Slot Conference, som holdes to ganger om aret. Pa denne konferansen samles om lag 140 koordinatorer og tilretteleggere pa opptatt flyplasser utpekt av IATA og om lag 250 planleggere fra IATA og ikke-IATA-flyselskaper for a koordinere deres planlagte sesongplaner med hensyn til deklarerte kapasitetsbegrensninger.

Juni konferansen er for Winter Scheduling sesongen. November konferanse er sommer planlegging sesongen i det folgende aret. Konferansested er valgt av IATA i forhold til den geografiske balansen. Konferanseperioden er 3 dager for juni og 4 dager for november konferansen. Individuelt intervju mellom planleggere og koordinatorer er begrenset til 15 minutter per flyselskap. Ulike komiteer eller arbeidsgrupper som er oppfort nedenfor, er i sesjon parallelt med SCACs retningslinjer for informasjonssikkerhetskomiteen (SISC) World Wide Airport Coordinators Group (WWACG) Asia / Pacific Airport Coordinators Association (APACA) Slot Policy Working Group (SPWG) Joint Slot Advisory Group (JSAG )

10. Hvor er SCs fremtidige arenaer?

(1) SC140 (som skal holdes i juni 2017, Kuala Lumpur, Malaysia)

(2) SC141 (som skal holdes i november 2017, Madrid, Spania)

(3) SC142 (som skal holdes i juni 2018, Vancouver, Canada)

(4) SC143 (som skal holdes i november 2018, Incheon, Korea)