Blacksmith Hardies | Meisler | Slag.

Blacksmith Hardies, meisler, slag.

Blacksmithing er en ferdighet der ulike artikler er smidd av smijern eller stal. Smeden bruker ulike verktoy for a lage de elementene som er laget. De inkluderer smedhardies, meisler og slag.

Begrepet hardie stavet ogsa «hardy», kan brukes til a beskrive verktoyene som brukes i firkanthullet i ambolten referert til som hardiehullet. Hardie-hullet er et verdifullt & ldquo; verktoy & rdquo; for smeden fordi det er stedet der verktoyene som brukes i spesielle smedemetoder, plasseres. Hardie hull kommer vanligvis i forskjellige diametre, sa det er viktig a kjenne storrelsen pa hullet som kreves for du far den riktige hardden som passer. Blacksmith Hardies, er verktoyene som brukes av en smed i hardy hullene vanligvis plassert pa baksiden av ambolt. Andre navn som brukes til a referere til disse verktoyene, kalles ambolt sett eller bunn sett. De har ulike bruksomrader, derfor er de formet annerledes, avhengig av hva de skal brukes til. Noen av disse amboltene brukes som kutteverktoy (for eksempel: et stalverktoy som er liten i storrelse med kanten oppover), andre er utformet for a forme eller boye, og fremdeles andre for a flate arbeidsstykkene. Hardies kan ogsa inkludere cut-off verktoy som har en kilform som skj rer gjennom det varme stal. En annen variant er «swage & rdquo;», som kan komme i en rekke former, noen er spesielt utformet slik at du far en foretrukket form pa det varme stal.

Smeden bruker ulike typer meisler for a kippe bort metalloverflaten for a produsere onskede former. Den handterte kalde meiselen, for eksempel, vil bli brukt til kutting eller avkjoling av kaldt metall pa en ambolt. Denne typen meisel har et trehandtak som er produsert i to storrelser. Det handterte varme meislet vil bare bli brukt nar smeden trenger a kutte varmt metall. Det er vanligvis mer robust og mye tyngre enn en handtert kald meisel. En annen type, sporet meiselen; har et handtak som er 24 tommer lang og det brukes hovedsakelig til a kutte av kjelettnetthoder og sporbolter. Det kutter ogsa tykkere metallstykker dersom en kuttefeste eller en sag ikke er tilgjengelig. Nittebuster meiselen er designet med en lengre skj rekant som er 3 / 4inches bred og 9 inches lang, designet for a na chassisnitter.